STRONA GŁÓWNA
  OFERTA
  PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
  KSIĘGA PODATKOWA
  KADRY
  PŁACE
  REJESTRACJA SPÓŁEK
  LIKWIDACJA SPÓŁEK
  ZAKŁADANIE FIRM
  DORADZTWO KSIĘGOWE
  NADZÓR KSIĘGOWY
  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  SPÓŁKA CYWILNA
  SPÓŁKA JAWNA
  SPÓŁKA Z O.O.
  SPÓŁKA AKCYJNA
  KOSZT REJESTRACJI FIRMY
  CENNIK
  KONTAKT


PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ


Do prowadzenia księgowości zostaje wyznaczony konkretna księgowa, z którą Klient będzie się mógł kontaktować w celu uzyskania informacji.

W ramach kompleksowego prowadzenia księgowości proponujemy obsługę w następującym zakresie:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Sporządzanie bilansu otwarcia.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie dodatkowych ewidencji dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.
 • Dekretowanie, przygotowywanie poleceń księgowania, wprowadzenie danych do systemu.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planów amortyzacji.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych.
 • Sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE.
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań: bilans, rachunek zysków i strat.
 • Sporządzenie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale.
 • Reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami.
Na prowadzenie ksiąg rachunkowych posiadamy ubezpieczenie OC.


Copyright © 2006 by Pierwsze Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone