STRONA GŁÓWNA
  OFERTA
  PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
  KSIĘGA PODATKOWA
  KADRY
  PŁACE
  REJESTRACJA SPÓŁEK
  LIKWIDACJA SPÓŁEK
  ZAKŁADANIE FIRM
  DORADZTWO KSIĘGOWE
  NADZÓR KSIĘGOWY
  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  SPÓŁKA CYWILNA
  SPÓŁKA JAWNA
  SPÓŁKA Z O.O.
  SPÓŁKA AKCYJNA
  KOSZT REJESTRACJI FIRMY
  CENNIK
  KONTAKT


NADZÓR KSIĘGOWY

Celem usługi nadzoru księgowego jest kontrola personelu w firmie oraz odpowiedzialność zgodna z zakresem funkcji Głównego Księgowego. Nadzór księgowy jako forma współpracy pozwala na skorzystanie z części usług outsourcingu księgowości przy jednoczesnym prowadzeniu księgowości w firmie. Główną zalety tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych. Nadzór księgowy obejmuje swoim zakresem:
  • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
  • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
  • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych,
  • weryfikację poprawności zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej: deklaracje i sprawozdania finansowe,
  • pomoc podczas kontroli z urzędów,
  • konsultacje i doradztwo księgowe.
Copyright © 2006 by Pierwsze Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone