STRONA GŁÓWNA
  OFERTA
  PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
  KSIĘGA PODATKOWA
  KADRY
  PŁACE
  REJESTRACJA SPÓŁEK
  LIKWIDACJA SPÓŁEK
  ZAKŁADANIE FIRM
  DORADZTWO KSIĘGOWE
  NADZÓR KSIĘGOWY
  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  SPÓŁKA CYWILNA
  SPÓŁKA JAWNA
  SPÓŁKA Z O.O.
  SPÓŁKA AKCYJNA
  KOSZT REJESTRACJI FIRMY
  CENNIK
  KONTAKT


Likwidacja spółki z o.o. Katowice, likwidacja spółki akcyjnej Katowice, likwidacja spółek Katowice

Likwidacja, zamknięcie, rozwiązanie i wyrejestrowanie spółek wpisanych do KRS, zgłoszenie do urzędu zakończenie działalności spółki
Celem prowadzenia likwidacji jest zamknięcie spółki tzn. zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłata wszystkich zobowiązań spółki oraz upłynnienie jej majątku.

Proces likwidacji spółki rozpoczyna się od powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki i powołanie likwidatora. Udziałowcy spółki podejmują uchwałę o likwidacji spółki. Spółka sporządza bilansa otwarcia na dzień likwidacji.

Złożenie wniosku do KRS wraz z załącznikami, opłata sądową i opłatą za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji.
Wraz z wnioskiem do KRS trzeba złożyć wniosek, o ogłoszenie w MSiG, wzywający wszystkich wierzycieli o rozpoczęciu likwidacji spółki. Likwidatorzy informują urzęd skarbowy o postępowaniu likwidacyjnym i składają formularze NIP-8 i VAT-R. Zadaniem likwidatora jest zakończenie interesów firmy m.in. ściągnięcie wierzytelności, uregulowanie zobowiązań oraz sprzedaż majątku spółki.

Na koniec likwidacji należy sporządzić sprawozdanie, które musi zatwierdzić zgromadzenie wspólników. Wspólnicy zatwierdzają sprawozdanie likwidacyjne i podejmują uchwałę o zamknięciu likwidacji. Wspólnicy musza zdecydować gdzie będą przechowywane ksiągi rachunkowe i dokumentów spółki. Sprawozdanie wraz z wniosiem o wykreślenie spółki z rejestru należy dostarczyć do KRS.

Rozwiązanie i wykreślenie spółki z rejestru spółek wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury. Jest to postępowanie likwidacyjne. Celem likwidacji jest zamkniecie firmy tan. zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań oraz sprzedaż majątku spółki. W zależności od rodzaju spółki procedura ta wygląda trochę inaczej.

Copyright © 2006 by Pierwsze Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone