STRONA GŁÓWNA
  OFERTA
  PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
  KSIĘGA PODATKOWA
  KADRY
  PŁACE
  REJESTRACJA SPÓŁEK
  LIKWIDACJA SPÓŁEK
  ZAKŁADANIE FIRM
  DORADZTWO KSIĘGOWE
  NADZÓR KSIĘGOWY
  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  SPÓŁKA CYWILNA
  SPÓŁKA JAWNA
  SPÓŁKA Z O.O.
  SPÓŁKA AKCYJNA
  KOSZT REJESTRACJI FIRMY
  CENNIK
  KONTAKT


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Działalność gospodarcza, to najprostsza i najtańsza form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
Podatkowa definicja pozarolniczej działalności gospodarczej (zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych) określa działalność zarobkową:
- wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
- polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
- polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
Copyright © 2006 by Pierwsze Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone